Tionscnamh Léasaithe Tithíochta Sóisialta

Tionscnamh Léasaithe Tithíochta Sóisialta
An bhfuil réadmhaoin fholamh faoi d’úinéireacht?
An mian leat lántairbhe a bhaint as do réadmhaoin fholamh? An dtuigeann tú na roghanna atá ar fáil duit?
An mbeadh tú toilteanach do Réadmhaoin a Léasú le Comhairle Contae Chiarraí?

Tá roinnt roghanna léasaithe ar fáil duit, lena n-áirítear:
Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe
Scéim Léasaithe Infhaighteachta
Léasú Fadtéarmach

Buntáistí na Scéime Léasaithe:

  • Cíos faoi Ráthaíocht Íoctha Mí Roimh Ré
  • Athbhreithnithe Cíosa Tréimhsiúla
  • Níl aon Fhreagrachtaí maidir le Bailiú Cíosa
  • Níl aon Táillí nó Costais Fógraíochta Cíosa

Tá tuilleadh eolais maidir leis an méid thuasluaite agus roghanna eile atá ar fáil le fáil ón Aonad Léasaithe, an Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chiarraí. 

Teil. 066 7183542 
Ríomhphost: leasing@kerrycoco.ie          

Léirithe Spéise
Bróisiúr Léasaithe Shóisialta
Foirm Iarratais Deisiúcháin & Léasaithe
CCanna maidir leis an Scéim Léasaithe Deisiúcháin

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie