Caomhnú Uisce

Is iad Uisce Éireann anois bhur bpointe teagmhála do gach ceist maidir le caomhnú uisce. Tabhair cuairt ar http://www.water.ie/community nó glaoigh ar 1850 278 278 i gcomhair a thuilleadh eolais.

 

Dein teagmháil linn

Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066/7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie