Dein teagmháil linn

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn leis na sonraí thíos nó tríd an bhfoirm theagmhála a líonadh isteach.
Tá liosta d’uimhreacha úsáideacha le fáil thíos chomh maith.

Comhairle Contae Chiarraí
Áras an Chontae
Ráth Teas
Trá Lí
Co. Chiarraí
Ph: 066 7183500
r-phost: info@kerrycoco.ie

Más mian leat fadhb a chlárú, cliceáil anseo

Más mian leat aiseolas a thabhairt i dtaobh ár suímh idirlín, cliceáil anseo

Teagmhálaithe Práinneacha

Cuntair Phoiblí na Comhairle Phone Email
Deasc Fáilte Áras an Chontae

066 7183500

info@kerrycoco.ie
An Oifig Mótarchánach 066 7122300  
An Rannóg Ioncaim 066 7162100 revenue@kerrycoco.ie
An Rannóg Oibríochtaí 066 7183588 roads@kerrycoco.ie
An Rannóg Pleanála 066 7183582 plan@kerrycoco.ie
An Rannóg Pobail 066 7183680  
An Rannóg Tithíochta 066 7183862 housing@kerrycoco.ie
An Rannóg Comhshaoil 066 7162000 environ@kerrycoco.ie
     
Ceantar Bardasach Chiarraí Theas & Thiar 066 9761123 killorglinao@kerrycoco.ie
Ceantar Bardasach Chill Airne 064 6631046 killarneymunicipaldistrict@kerrycoco.ie
Ceantar Bardasach Lios Tuathail 068 21245 listowelao@kerrycoco.ie
Ceantar Bardasach Thrá Lí 066 7191300 traleemunicipaldistrict@kerrycoco.ie
     
Ionad Athchúrsála Chorca Dhuibhne 066 9151566  
Leabharlann an Daingin 066 9151499 dingle@kerrylibrary.ie
Leabharlann Bhaile an Bhuinneánaigh 068 27615 ballybunion@kerrylibrary.ie
Leabharlann Chathair Saidhbhín 066 9472287 caherciveen@kerrylibrary.ie
Leabharlann Chill Airne 064 6632655 killarney@kerrylibrary.ie
Leabharlann Chill Orglan 066 9761272 killorglin@kerrylibrary.ie
Leabharlann Lios Tuathail 068 23044 listowel@kerrylibrary.ie
Leabharlann Neidín 064 6641416 kenmare@kerrylibrary.ie
Leabharlann Oileán Ciarraí 066 7163403 castleisland@kerrylibrary.ie
Leabharlann Taistil    
Leabharlann Thrá Lí 066 7121200 tralee@kerrylibrary.ie
Oifig Ceantair an Daingin 066 9151353 dingleao@kerrycoco.ie
Oifig Ceantair Chathair Saidhbhín 066 9472143 caherciveenao@kerrycoco.ie
Oifig Ceantair Neidín 064 6641155 kenmareao@kerrycoco.ie
Oifig Fiontair Áitiúil 066 7183522 LEO@kerrycoco.ie
Oifig na Gaeilge 066 7183532 gaeilge@kerrycoco.ie
Rannóg Seirbhísí Corparáideacha 066 7162000  
Stáisiún Dóiteáin Thrá Lí 066 7123111  
Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie