Ceangail Uisce agus Séarachais

Is iad Uisce Éireann anois bhur bpointe teagmhála do gach ceist maidir le ceangail uisce agus fuíolluisce. Tabhair cuairt ar www.water.ie/connections chun teacht ar fhoirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais. Má bhíonn aon cheist agat maidir le ceangal a dhéanamh le líonra Uisce Éireann beidh siad sásta cabhrú leat.

Rphost: newconnections@water.ie
Seoladh Poist: Uisce Éireann, PO Box 860, Oifig Sheachadta Deiscirt na Cathrach, Corcaigh
Guthán: 1850 278 278 or +353 1 707 2828
Gréasán: www.water.ie/connections
Twitter: @IWCare
Cláir chomhrá: www.boards.ie/irishwater
Seirbhísí Ceangail agus Seirbhísí d’Forbróirí, fiosrúcháin 8.00rn-4.30in, Luan-Aoine
Soláthar Uisce agus Cúrsaí  Éigeandála 24 uair sa ló, 7 lá sa tseachtain

Dein teagmháil linn

Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066/7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie