Comhshaol

Bíonn an Rannóg Comhshaoil freagrach as réimse leathan ábhar. Táimid freagrach as na réimsí seo a leanas:

• Monatóireacht a dhéanamh ar Thránna agus Cailíocht Uisce.
• Tugann ár suíomhanna um Athchúrsáil & Diúscairt Dramhaíola ar fud Chiarraí deis do dhaoine fáil réidh le dramhaíl agus earraí a athchúrsáil go freagrach.
Bruscar – Bíonn ár Maoir Bhruscair ag obair i gcónaí chun bruscar agus dumpáil mhídhleathach a rialú.
Rialachán Dramhaíola, Cáilíocht Aeir agus Rialú Torainn agus Dabhcha Séarachais/Oiriúnacht Láithreán
Rialú Madraí agus Ceadúnú Madraí i gContae Chiarraí.
Feasacht Comhshaoil – Bíonn se mar aidhm againn feasacht comhshaoil a mhéadú agus muid ag obair go dlúth le pobail agus scoileanna áitiúla.

Rannpháirtíocht an Phobail: Uiscí Snámha a Aithint

Fodhlíthe Trá Chomhairle Contae Chiarraí 2022

Fodhlíthe Chomhairle Contae Chiarraí um Thailte Adhlactha, 2018

 

Déan teagmháil linn

An Rannóg Comhshaol,
Sráid Maine, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066 716 2000
Bruscar: 1800/326228
Fax: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie