Clár Réitithe Sholáthar Uisce ag Forbróirí 2019-2021

Tairiscintí Ceadaithe faoi Chlár Réitithe Sholáthar Uisce ag Forbróirí Il-Bhliantúil  2019-2021

Clár RSUF Ilbhliantuil 2019-2021, Tuairisc an Phainéil Shaineolaithe

Faoin gclár thuas, d’fhuair Comhairle Contae Chiarraí maoiniú ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil mar atá leagaithe anseo thíos;

Contae Eastát Baile Costas Maoiniú
Ciarraí Cnocán na mBeitheanna Cill Airne 205,479 154,109
Ciarraí Sean-Shráidbhaile Chill Airne Cill Airne 329,972 247,479

 

Dein teagmháil linn

Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066/7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie