hEalaíona

Fáilte go dtí Oifig na nEalaíon, Comhairle Contae Chiarraí.

Contae ina bhfuil flúirse cultúir is ea Ciarraí, chomh maith le hearnáil ilchineálach ealaíon. Tá Oifig na nEalaíon freagrach as seirbhísí a fhorbairt agus a chur i ngníomh d’fhonn tacaíocht a chur ar fáil do na healaíona i gCiarraí. Cuirimid eolas, cothú, comhairle, cláreagrú agus beartas ar fáil. Bunús na hoibre is ea an insroisteacht agus an uileghabhálacht agus déantar ionadaíocht do gach saghas ealaíne: ceol, amharc-ealaíona, litríocht, drámaíocht, rince, scannánaíocht, ealaíona pobail agus ealaín phoiblí.

Roghnaigh catagóir chun a thuilleadh a fhoghlaim faoi cad a dheinimid.

Cláraigh chun ár nuachtlitir a fháil. Cuirtear í seo amach uair sa choicís agus cuimsítear eolas ar imeachtaí agus ar dheiseanna sna healaíona.

 

Déan Teagmháil Linn

Comhairle Contae Chiarraí,
Oifig na nEalaíon,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066/7183541
r-phost: arts@kerrycoco.ie /
kkennell@kerrycoco.ie