Cuntais Infhála

Taifeadann agus próiseálann Feidhm na gCuntas Infhála idirbhearta airgeadais. Áirítear anseo ioncam a thacaíonn lenár seirbhísí a thaifeadadh.

Seo a leanas príomhshruthanna ioncaim Chomhairle Contae Chiarraí

 • deontais agus fóirdheontais le haghaidh seirbhísí sonracha,
 • cáin mhaoine áitiúil,
 • Aisghabhálacha le haghaidh Seirbhísí Gníomhaireachta
 • sruthanna áitiúla ioncaim lena n-áirítear Rátaí Tráchtála, Cíosanna agus Iasachtaí Tithíochta, táillí Athchúrsála & Diúscartha Dramhaíola, táillí Pleanála, Deimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteán agus Muirir Dóiteáin.

Tá roinnt roghanna íocaíochta á soláthar ag Comhairle Contae Chiarraí: –

 • Íocaíocht Ar Líne – tuilleadh sonraí le fáil ar Leathanach na hÍocaíochta Ar Líne 
 • Ríomhaistriú Bainc (EFT) – déan teagmháil le bankRecOffice@kerrycoco.ie
 • Íocaíochtaí Cárta Creidmheasa – déan teagmháil le (066) 7183637
 • Íocaíocht a dhéanamh go pearsanta ag Oifigí Airgid trasna na Tíre. Is féidir Deimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteán agus Muirir Dóiteáin a íoc go pearsanta trí dhul chomh fada le Stáisiún Dóiteáin Thrá Lí, Bóthar an Spá, Trá Lí. Is féidir muirir a bhaineann le Calafort na Fianaite agus muirir Mhuiríne agus Chalafoirt a dhéanamh in Oifig an Chuain, Calafort na Fianaite, An Fhianait.
 • Íocaíochtaí tríd an bPost – Seiceanna, Dréachtaí Bainc, Orduithe Poist iníoctha le Comhairle Contae Chiarraí
 • Dochar Díreach – tá an rogha seo ar fáil chun Cíosanna & Iasachtaí Tithíochta, Rátaí a íoc. Déan teagmháil leis an Roinn ábhartha de Chomhairle Contae Chiarraí – Tithíocht (ríomhphost: housing@kerrycoco.ie)/ioncam (ríomhphost: revenue@kerrycoco.ie). Tá foirm Dochair Dhírigh le fáil ag anseo.
 • Buanorduithe – Déan teagmháil leis an Roinn ábhartha de Chomhairle Contae Chiarraí roimh ré chun teacht ar chomhaontú maidir le méid an Bhuanordaithe. Ní mór duit an comhlánaithe Foirm Buanordaithe a sheoladh chuig do bhanc.

 

Dein teagmháil linn

An Roinn Airgeadas,
Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: Cuntais Iníoctha: 066-71-83500-Folíne 3366
FMS : 066-71-83520
Rátaí/ACPNP: 066-7162100
Uaireanta Oscailte, Luan go hAoine, 9.00am go dtí 5.00pm