Fuíolluisce

Is iad Uisce Éireann anois do chéad phointe teagmhála do gach ceist bainteach le cúrsaí Fuíolluisce. Déan teagmháil le Uisce Éireann ar an nguthán ag 1850 278 278 nó tabhair cuairt ar http://www.water.ie chun teacht ar a thuilleadh eolais.

Dein teagmháil linn

Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066/7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie