Beartas Pleanála

Tá an tAonad Beartais Pleanála freagrach as athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Contae Chiarraí agus ar Pleananna Limistéir Áitiúil, chomh maith le bheith freagrach as cáipéisí beartais eile a réiteach.

Plean Forbartha Contae Chiarraí 2015-2021
Pleananna Forbartha Baile 2009-2015 (arna leathnú agus arna n-athrú)
Pleananna Limistéir Áitiúil na gCeantar Bardasach (2018 ar aghaidh)
Pleananna Limistéir Áitiúil (suas go 2018)
Straitéis Fuinnimh In-Athnuaite 2012
Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha 2017
Treoirlínte Deartha Tithíochta Tuaithe
Láithreáin Fholmha
Treoirlínte maidir le hAghaidheanna Siopaí
Cáin ar Thalamh Chriosaithe Chónaithe

Sonraí Teagmhála:
Aonad Beartais Pleanála
Rannóg Pleanála
KCC
066-7183582
planpolicy@kerrycoco.ie