Rátaí Tráchtála

Céard iad Rátaí Tráchtála?
Is éard atá i gceist le rátaí tráchtála cáin mhaoine áitiúil ar Mhaoin Tráchtála agus úsáidtear an t-ioncam chun íoc as costas na seirbhísí atá á soláthar ag Comhairle Contae Chiarraí ar fud an chontae gach bliain. Tá rátaí iníoctha ar mhaoin tráchtála, cosúil le siopaí, oifigí, monarchana, áitreabh ceadúnaithe agus maoin ghnó eile.

Conas is féidir liom mo Rátaí a íoc?
Roghanna Íocaíochta:

Féach ar ár rannóg CCanna Rátaí Tráchtála anseo

Eolas maidir le Covid-19 d’Íocóirí Rátaí

Limistéar Údaráis Rátúcháin Chontae Chiarraí

An Clár Náisiúnta Athluachála

Leith Méadú ar Chostais Ghnó (ICOB) – Comhairle Contae Chiarraí

 

 

Dein teagmháil linn

An Roinn Airgeadas,
Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: Cuntais Iníoctha: 066-71-83500-Folíne 3366
FMS : 066-71-83520
Rátaí/ACPNP: 066-7162100
Uaireanta Oscailte, Luan go hAoine, 9.00am go dtí 5.00pm