Cineálacha Éadálacha

Éadáil teaghaisí aonair
D’fhéadfadh gur réadmhaoin nua nó réadmhaoin a bhí áitithe roimhe seo atá i gceist. San áireamh san obair seo tá údaráis tithíochta ag ceannach tithe/árasán aonair ag margadhphraghas.

Éadáil teaghaisí éagsúla
San áireamh anseo tá níos mó ná teach/árasán nua nó áitithe roimhe seo amháin a cheannach in aon idirbheart amháin.

Éadáil teaghaisí faoi chomhaontú Chuid V
San áireamh anseo tá tithíocht shóisialta a bheith á fáil ag an údarás áitiúil faoi chomhaontuithe Chuid V le forbróirí.

Éadalacha

Á LORG  –  RÉADMHAOIN AON SEOMRA LEAPA

An bhfuil Réadmhaoin Aon Seomra Amháin faoi d’úinéireacht?

An mbeadh tú toilteanach do Réadmhaoin a Dhíol le Comhairle Contae Chiarraí?

Dá mbeadh, déan teagmháil leis an bhFoireann Éadálacha Tithíochta.

Teil. 066 7163593
Ríomhphost: acquisitions@kerrycoco.ie

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie