Seirbhísí do Chustaiméirí

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí do Chustaiméirí
Rannóg Gnóthaí Corparáideacha,
Áras an Chontae,
Ráth Teas,
Trá Lí,
Co. Chiarraí
T. 066/7183925
customerservices@kerrycoco.ie

Tá Comhairle Contae Chiarraí tiomanta do sheirbhís d’ardchaighdeán a chur ar fáil dár gcustaiméirí uile ar bhealach éifeachtúil, lách, cothrom, ionchuimsitheach agus neamh-idirdhealaitheach. Tá sé de cheart ag ár gcustaiméirí  go bpléifí leo le cúirtéis agus ar bhealach cáirdiúil agus cabhrach. Déanaimid iarracht déileáil le ceisteanna go pras, agus aird chuí á tabhairt ar phríobháideachas agus rúndacht. Déanfaimid rochtain oiriúnaithe do chách a chur chun cinn i seachadadh ár seirbhísí uile.

Is féidir leat fadhb a chlárú nó teagmháil a dhéanamh linn ach leas a bhaint as ár bhfoirm ar líne

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie