Soláthar Iasachta/ Scéim Liúntais Morgáiste

Céard é an Scéim Liúntais Morgáiste?     
Is rogha tithíochta sóisialta í an Scéim Liúntais Morgáiste a chabhraíonn le tionóntaí agus le ceannaitheoirí tionónta teaghaisí údaráis áitiúil, ar mian leo a dteaghaisí a thabhairt ar ais don údarás agus teaghais phríobháideach a thógáil ar féidir leo féin cónaí inti. Déantar é seo trína n-aisíocaíochtaí morgáiste a laghdú i rith na gcéad chúig bliana dá morgáiste.

Scéim Liúntais Morgáiste

Conas Iarratas a dhéanamh
Má chomhlíonann tú téarmaí agus coinníollacha na scéime, cliceáil ar Fhoirm Iarratais an Liúntais Morgáiste thíos.

Is ar mhaithe le leas an iarratasóra féin atá sé an litir intinne seo a fháil roimh ghealltanas a thabhairt maidir leis an teaghais phríobháideach

Foirm Iarratais an Liúntais Morgáiste

Sonraí teagmhála Aonad Iasachtaí Chomhairle Contae Chiarraí

Teil: 066 7183910
Ríomhphost: loans@kerrycoco.ie

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie