Tithíocht

Is é cuspóir na Rannóige Tithíochta ná soláthar cóiríochta oiriúnaí a uasmhéadú dóibh siúd nach féidir leo cóiríocht a shocrú dóibh féin, trí leas a bhaint as na roghanna éagsúla i dtaca le tithíocht shóisialta. Chomh maith leis sin, déanann an Rannóg stoc tithíochta Chomhairle Contae Chiarraí a bhainistiú agus a chothabháil agus déantar éascú ar fhorbairt pobal inbhuanaithe.

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie