Tithíocht

Is é cuspóir na Rannóige Tithíochta ná soláthar cóiríochta oiriúnaí a uasmhéadú dóibh siúd nach féidir leo cóiríocht a shocrú dóibh féin, trí leas a bhaint as na roghanna éagsúla i dtaca le tithíocht shóisialta. Chomh maith leis sin, déanann an Rannóg stoc tithíochta Chomhairle Contae Chiarraí a bhainistiú agus a chothabháil agus déantar éascú ar fhorbairt pobal inbhuanaithe.

  • Soláthar Tithíochta – Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta, Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe (RLS), Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC)
  • Bainistíocht Tithíochta – Deontais, Leithdháiltí, Cóiríocht do Thaistealaithe
  • Conairí i dtreo Úinéireacht Tí – Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí, Soláthar Iasachtaí, Oibreacha Feabhsúcháin in ionad Tithíocht Údaráis Áitiúil

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie