Caighdeán an Uisce

Tá sé de dhualgas ar Uisce Éireann monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán uisce óil ó gach foinse uisce faoina chúram, de réir Rialacháin 2007 (S.I. Uimh. 278 de 2007) de chuid an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil) (Uimh. 2).
Tabhair cuairt ar http://www.water.ie/community nó glaoigh ar 1850 278 278 chun teacht ar a thuilleadh eolais

Dein teagmháil linn

Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066/7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie