Uisce

Is é Uisce Éireann an fóntas náisiúnta nua uisce, atá freagrach as seirbhísí uisce a sholáthar do bhailte agus do ghnólachtaí in Éirinn. Déan teagmháil le Uisce Éireann chun tuilleadh eolais a fháil nó chun tuairisciú a dhéanamh ar fhadhb le:

  • Soláthar/Naisc Uisce
  • Cáilíocht Uisce
  • Fuíolluisce

Is iad sonraí teagmhála Uisce Éireann:

Suíomh:           www.water.ie
Twitter:          @IrishWater
Fón:                  1850 278 278 (LoCall)
Minicom:        1850 378 378 (do chustaiméirí lagéisteachta a bhfuil trealamh Minicom acu)
Seoladh:         Uisce Éireann, Bosca PO 860, Oifig Seachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí

Má tá fiosrú ar bith agat maidir le ceisteanna i dtaobh Uisce Tuaithe, Grúpscéimeanna Uisce, Deontas Tobar Teaghlaigh nó Deontas Athchurtha Luaidhe Tí, cuir glaoch ar 066 7163469 nó cliceáil ar an nasc um Uisce Tuaithe

Is iad na hUaireanta Oscailte 9.00 am go 5.00pm Luan go hAoine, am lóin san áireamh.
Sonraí Teagmhála: Aonad Oibriúcháin Seirbhísí Uisce, Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Ciarraí, Bóthar an Stáisiúin, Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí

Fón: (066)7163400
R-phost: waterservices@kerrycoco.ie

Dein teagmháil linn

 
Seirbhisí Uisce
Ionad Seirbhisí Oileán Ciarraí,
Boithre Stasún,
Oileán Ciarraí,
Co. Chiarraí
Ph: 066/7163400
r-phost: waterservices@kerrycoco.ie