Uisce

Is é Uisce Éireann an soláthraí nua náisiúnta ar sheirbhísí uisce atá freagrach as soláthar uisce do thithe cónaithe agus gnónna in Éirinn.

Má bhíonn tuilleadh eolais uait faoi cheann de na teidil seo a leanas, nó fadhb a bhaineann le haon cheann acu, déan teagmháil le Uisce Éireann:

  • Soláthar/ceangail uisce
  • Caighdeán Uisce
  • Fuíolluisce

Is iad sonraí teagmhála Uisce Éireann:

Gréasán:         www.water.ie
Twitter:          @IrishWater
Fón:                 1850 278 278 (LoCall)
Guthán:          1850 278 278 (LoCall)
Minicom:        1850 378 378 (do chustaiméirí a bhfuil fadhbanna acu lena gcluasa agus trealamh minicom acu)
Seoladh:         Uisce Éireann, PO Box 860, Oifig Sheachadta Deiscirt na Cathrach, Corcaigh

Má bhíonn aon cheist agat maidir le hUisce faoin Tuath, Scéimeanna Ghrúpa Uisce, Deontais do Thoibreacha Tí, nó Deontais chun Luaidh a Mhalartú, glaoigh ar  066 7163469 nó déan cliceáil ar an nasc Uisce faoin Tuath thuas.

Is iad á n-uaireanta oscailte ná 9.00rn go 5.00in Luan go hAoine, am lóin san áireamh.
Sonraí Teagmhála: Aonad Oibríochta Seirbhísí Uisce, Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,  Bóthar an Stáisiúin, Oileán Chiarraí, Co. Chiarraí
Guthán: (066)7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie

 

Dein teagmháil linn

Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066/7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie