Doiciméid Airgeadais

Cuireadh na tuarascálacha seo a leanas faoi bhráid an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (CNMI) chun an Cód Caiteachais Phoiblí a chomhlíonadh

Is féidir Tuarascálacha le haghaidh Blianta Roimhe Seo a rochtain anseo

Gach bliain, foilsíonn an Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta Tuarascáil an Chóid Chaiteachais Phoiblí d’Earnáil an Rialtais Áitiúil a áirítear inti na haighneachtaí ó na húdaráis áitiúla ar fad. Tá tuarascálacha le haghaidh na mbliana reatha agus na mblianta roimhe seo le fáil ag an nasc seo a leanas https://noac.ie/publications/

Tuarascálacha 15 Lá ar Íocaíochtaí Pras

Tuarascáil 15 Lá ar Íocaíochtaí Pras Ráithe 3, 2020
Tuarascáil 15 Lá ar Íocaíochtaí Pras Ráithe 2, 2020
Tuarascáil 15 Lá ar Íocaíochtaí Pras Ráithe 1, 2020
Tuarascáil 15 Lá Íocaíochtaí Pras Ráithe 1, 2019
Tuarascáil 15 Lá Íocaíochtaí Pras Ráithe 4, 2018
Tuarascáil 15 Lá Íocaíochtaí Pras Ráithe 3, 2018
Tuarascáil 15 Lá Íocaíochtaí Pras Ráithe 2, 2018
Tuarascáil 15 Lá Íocaíochtaí Pras Ráithe 1, 2018

Is féidir Tuarascálacha le haghaidh Blianta Roimhe Seo a rochtain anseo

Buiséid Ghlactha Bhliantúla

Buiséad Glactha 2023
Tuarascáil an Phríomh-Fheidhmeannaigh don mBliain Airgeadais 2023
Buiséad Glactha 2022
Tuarascáil an Phríomh-Fheidhmeannaigh don mBliain Airgeadais 2022
Buiséad Glactha 2021

Ráitis Airgeadais Bliantúla (RAB)

RAB 2022
RAB 2021

Is féidir Tuarascálacha le haghaidh Blianta Roimhe Seo a rochtain anseo

 

Dein teagmháil linn

An Roinn Airgeadas,
Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: Cuntais Iníoctha: 066-71-83500-Folíne 3366
FMS : 066-71-83520
Rátaí/ACPNP: 066-7162100
Uaireanta Oscailte, Luan go hAoine, 9.00am go dtí 5.00pm