Tionscadail Chaipitil

Tá an tAonad Seirbhísí Uisce Caipitil de chuid an Roinn Seirbhísí Uisce freagrach as scéimeanna usice agus fuíolluisce nua agus feabhsaithe a sholáthar sa chontae thar cheann Uisce Éireann. Cuirtear maoiniú caipitil ó Uisce Éireann ar fáil dóibh tríd an gClár Infheistíochta Caipitil. Tá tuilleadh eolais faoi seo ar fáil ag www.water.ie

Dein teagmháil linn

Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066/7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie