Suíomh Gréasáin Tithíochta

Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta
Soláthraíonn agus bainistíonn Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHBanna), lena n-áirítear Cumainn agus Comharchumainn Tithíochta, tithíocht shóisialta ar cíos. Is eagraíochtaí príobháideacha, seachbhrabúsacha iad atá bunaithe chun críche déileáil le riachtanas tithíochta.

Tá dhá Scéim ann inar féidir le Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta maoiniú a fháil chun aonaid tithíochta a chur ar fáil: –
Comhaontuithe Íocaíochta & Infhaighteachta
Scéim Cúnaimh Caipitil (C.A.S.)

Tá thart ar 1,000 aonad Comhlacht Ceadaithe Tithíochta i gCiarraí. Tá Comhairle Contae Chiarraí ag obair i ndlúthpháirt leis na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta chun tithe breise a chur ar fáil do dhaoine atá ar ár liosta feithimh tithíochta.

Tá tuilleadh eolais maidir le maoiniú ó Chomhlacht Ceadaithe Tithíochta le fáil trí ríomhphost a sheoladh chuig voluntaryhousing@kerrycoco.ie

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie