Mótarcháin

Tá an Oifig Mótarchánach freagrach as ceadúnú feithiclí thar ceann na Roinne Iompair.

Uaireanta Oscailte – 9.30 am – 3.30 pm Luan go hAoine, am lóin san áireamh.

Mearsheirbhís Poist le fáil i bhForhalla na hOifige Mótarchánach idir 9.00am agus 5.00pm.
Tá aga comhlánaithe 48 uair an chloig luaite le hiarratais phoist ar Mhótarcháin faoi láthair.
Níor cheart airgead a leagan sa bhosca poist seo.

Ní feidhm de chuid na hOifige Mótarchánach é ceadúnais tiomána níos mó – Féach ar https://www.ndls.ie le haghaidh tuilleadh eolais

 

Sonraí Teagmhála

An Oifig Mótarchánach,
Oifigí Chomhairle Contae Chiarraí,
Cé an Phrionsaigh,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Teil: 066/7122300
Facs: 066/7122595
Ríomhphost: motortax@kerrycoco.ie