Airgeadas

Déanann Rannóg Airgeadais Chomhairle Contae Chiarraí acmhainní airgeadais na Comhairle a bhainistiú. Déanfaimid ioncam agus caiteachas a bhainistiú, a rialú agus a thaifeadadh. Chomh maith leis sin, déanaimid iasacht agus léasanna a shocrú agus infheistiú cistí a rialú.

Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as cáipéisí airgeadais a ullmhú, lena n-áirítear an Buiséad Bliantúil agus an Ráiteas Airgeadais Bliantúil. Is féidir teacht ar an mbuiséad reatha a glacadh ag Comhairle Contae Chiarraí anseo

Comhairliúchán maidir leis an gCáin Mhaoine Áitiúil – Buiséad 2019

Dein teagmháil linn

An Roinn Airgeadas,
Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas
Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: A/cs: 066-71-83500-Extn 3366
FMS : 066-71-83520
NPPR: 066-7162100