Scéim Cóiríochta Cíosa

Is tionscnamh Rialtais é an Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) a bhfuil sé mar aidhm léi freastal ar riachtanais lóistín daoine a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu, le haghaidh níos mó ná 18 mhí de ghnáth, agus a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu (seachas iarrthóirí tearmainn nó neamhnáisiúnaigh eile nach bhfuil cead acu fanacht sa stát go buan agus mic léinn). Tá an scéim á riar ag Comhairle Contae Chiarraí agus tá sé beartaithe go mbeidh foinse bhreise lóistín ar cíos ar ardchaighdeán á sholáthar aici do dhaoine incháilithe chun freagairt na n-údarás áitiúil don riachtanachas tithíochta fadtéarmach a fheabhsú.

Sonraí Teagmhála
Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS)
Comhairle Contae Chiarraí

Áras an Chontae
Ráth Teas
Trá Lí
Co. Chiarraí V92 H7VT

Teil: 0667183805
Ríomhphost: leasing@kerrycoco.ie

Bileog Eolais do Thiarnaí Talún
Foirm Iarratais

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie