Sonraí Teagmhála

Rannóg Uimhir Theileafóin Seoladh ríomhphoist

Iarratais/Leithdháiltí

066 7183862 Housingapplications@kerrycoco.ie

Deontais

066 7183862 housinggrants@kerrycoco.ie

HAP

066 7183855 hap@kerrycoco.ie

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

066 7117632 homelessunitstaff@kerrycoco.ie

Léasú

066 7183542 leasing@kerrycoco.ie

Iasachtaí

066 7183910 loans@kerrycoco.ie

RAS

066 7183805 leasing@kerrycoco.ie

Cíosanna

066 7183809 /066 7183572 housing@kerrycoco.ie

Bainistíocht Tionóntachta

066 7183897 TenancyMgtOfficers@kerrycoco.ie

Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí

066 7183860 /066 7161897 housing@kerrycoco.ie

Lucht Siúil

066 7183862 housing@kerrycoco.ie

Ginearálta

066 7183862 housing@kerrycoco.ie

Éadálacha

066 7163593 acquisitions@kerrycoco.ie

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie