Comhairle Contae Chiarraí – Oifigí Ceantar Bardasach

Tá roinnt oifigí ceantar bardasach ag Comhairle Contae Chiarraí a chuireann ar chumas custaiméirí a gcuid gnó a dhéanamh go háitiúil.
Tabhair faoi deara go bhfuil Príomhoifig Ceantair Thrá Lí/Chiarraí lonnaithe ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí.
Chun eolas teagmhála a fháil, téigh chuig déan teagmháil.

Tá sonraí maidir le hoifigí ceantair eile ar fáil ach an oifig chuí a roghnú ón liosta thíos.

 

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Ph: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie