Cruinnithe Comhairle

Reachtáltar Cruinnithe Comhairle ar an tríú Luan de gach mí, seachas mí Mheán Fómhair nuair a reáchtáltar ar an dara Luan é agus mí Lúnasa, nuair nach mbíonn aon chruinniú ann. Bíonn na cruinnithe ar siúl i Seomra na Comhairle ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí. Buaileann an Chomhairle iomlán le chéile 20 uair in aghaidh na bliana ar an meán.