Bóithre/Oibríochtaí

Tá Rannóg na mBóithre freagrach as leagan amach, cothabháil agus tógáil na mbóithre poiblí i gCiarraí, áit a bhfuil thart ar 435km de Bhóithre Naisiúnta agus 4,446km de bhóithre éagsúla eile. Áirítear leis seo ceisteanna sábháilteachta agus cothabháil leanúnach ar mhaithe le gréasán sábháilte agus éifeachtúil a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais an chontae i dtaca le Forbairt Tionscail, Talmhaíochta, Turasóireachta agus Pobail. Déantar bóithre a rangú faoi na ceannteidil seo a leanas:

Bóithre Náisiúnta
Is iad na Príomhbhóithre Náisiúnta agus na Bóithre Náisiúnta den Dara Grád mórbhóithre an Chontae. Is iad a nascann na príomhbhailte agus atá mar phríomhbhealaí isteach chuig an gContae.
The three National Primary Roads in the County are:
Is iad na trí Phríomhbhóthar Náisiúnta sa Chontae:
N21    Trá Lí – Oileán Ciarraí – Droichead na Féile, Teorainn Chontae Luimnigh
N22    Trá Lí – Cill Airne – Cluain Caoin, Teorainn Chontae Chorcaí
N23    Trá Lí – Oileán Ciarraí
Is iad na Bóithre Naisiúnta den Dara Grád sa Chontae:
N67    Oileán Thairbirt – Tairbeart
N69    Trá Lí – Lios Tuathail – Tairbeart – Teorainn Chontae Luimnigh
N70    Trá Lí – Cill Orglan – Cathair Saidhbhín – Neidín
N71    Cill Airne – Neidín (Tolláin) – Teorainn Chontae Chorcaí
N72    An Ráth Mhór – Crois Lios Uí Bhigín & Cill Airne – Cill Orglan
N86    Trá Lí – Daingean Uí Chúis

Bóithre Réigiúnacha
Is iad seo na príomh-nascbhealaí idir na Bealaí Náisiúnta agus nascann siad na bailte agus na sráidbhailte móra.
Bóithre Áitiúla
Is iad seo na bóithre poiblí ar fad nach n-áirítear mar bhóithre Náisiúnta ná Réigiúnacha iad.

Dein teagmháil linn

 
An Rannóg Oibríochtaí,
Seomra 115
Áras an Chontae
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066/7183588
r-phost: roads@kerrycoco.ie