Soláthar Iasachta / Scéim Iasachta Atógáil Éireann

Féadfaidh daoine nach bhfuil in ann morgáiste a fháil ón earnáil phríobháideach chun teaghais a thógáil iarratas a dhéanamh le Comhairle Contae Chiarraí ar Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann. Tá an t-eolas ar fad maidir le hIasachtaí Tithíochta Atógáil Éireann le fáil ag  http://localauthorityhomeloan.ie

Conas iarratas a dhéanamh:
Ní mór d’iarratasóirí foirm iarratais le haghaidh Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann a chomhlánú atá ar fáil le híoslódáil anseo agus é a sheoladh ar ais chuig:

Rannóg na nIasachtaí
An Roinn Tithíochta
Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.

Teil:  066 7183910
Ríomhphost: loans@kerrycoco.ie

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie