Soláthar Iasachta / Scéim Iasachta Atógáil Éireann

Tá an Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil (LAHL) ar fáil do dhaoine nach bhfuil in ann dóthain maoinithe a fháil ó bhainc thráchtála chun teach a cheannach nó a thógáil.  Is féidir an iasacht a úsáid do réadmhaoin nua agus dara láimhe, nó do theach féintógtha.  Tá na sonraí ar fad maidir leis an Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil, lena n-áirítear na critéir incháilitheachta, le fáil ag http://localauthorityhomeloan.ie

Conas iarratas a dhéanamh:
Ní mór d’iarratasóirí foirm iarratais le haghaidh Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann a chomhlánú atá ar fáil le híoslódáil anseo agus é a sheoladh ar ais chuig:

Rannóg na nIasachtaí
An Roinn Tithíochta
Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.

Teil:  066 7183910
Ríomhphost: loans@kerrycoco.ie

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie