Seomra do Mhac Léinn – Scéim Tionóntachtaí Údaráis Áitiúil

Is tionscnamh Rialtais é Seomra do Mhac Léinn – Scéim Tionóntachtaí Údaráis Áitiúil a cheadaíonn do thionóntaí údaráis áitiúil seomra nó seomraí ina dtithe a ligean ar cíos do mhic léinn tríú leibhéal má fhaigheann siad cead roimh ré ón údarás áitiúil, atá ag feidhmiú mar thiarna talún. I ndiaidh iarratas a dhéanamh agus cead a fháil, féadfaidh an Tionónta an seomra ábhartha a ligean ar cíos faoin gceadúnas i gcomhair bhliain acadúil an mhic léinn. Tá aon ioncam breise a fhaigheann tionónta údaráis áitiúil mar thoradh ar pháirt a ghlacadh sa scéim ináirithe sa ríomh ar an gcíos a íocann sé nó sí leis an údarás áitiúil.

Tá níos mó eolais faoin Scéim, mar aon leis na Foirmeacha Iarratais ábhartha don Tionónta agus Mac Léinn le fáil ag na naisc thíos.

Má tá aon cheist agat maidir le Seomra do Mhac Léinn – Scéim Tionóntachtaí Údaráis Áitiúil, glaoigh ar an uimhir 066 7183860 / 066 7161897.

Gov.ie/roomforastudent

Seomra do Mhac Léinn – Iarratas ar chead chun páirt a ghlacadh sa Seomra do Mhic Léinn – Scéim Tionóntachtaí Údaráis Áitúil

Seomra do Mhac Léinn – Scéim Tionóntachtaí Údaráis Áitúil – Comhaontú Ceadúnais

Seomra do Mhac Léinn – Scéim Tionóntachtaí Údaráis Áitúil – Ceisteanna Coitianta

Contact Us

Housing Dept, 
Rathass, Tralee, 
Co. Kerry
Applications (066) 7183862
Grants (066) 7183839
Housing Rents (066) 7183647
Repairs (066) 7183645
Rental Accommodation (066) 7183855
F. (066) 7161803
Email: housing@kerrycoco.ie 

RAS
  • Landlord Information Sheet

  • Tenant Information Sheet

  • Application Form

Grants
  • Housing Adaptation Grant for People with a Disability 
  • Housing Aid for Older People 
  • Mobility Aids Housing Grant Scheme
Loans
  • New Loans

  • Reconstruction Loans

  • Mortgage Allowance Scheme

  • Mortgage Arrears