Léarscáil Chonairí Chiarraí

Map Trails Logos

Cliceáil ar an íomhá thíos chun rochtain a fháil ar Léarscáil Chonairí Chiarraí:


Conairí Siúlóide Chiarraí – Do Shos Nádúrtha. Rinneadh an léarscáil seo le Google My Maps.

Osclóidh an nasc seo a leanas an léarscáil ar leathanach nua (tabhair faoi deara go bhféadfadh sé nach n-oibreodh  an léarscáil i gceart ar ghléasanna móibíleacha).

Walking Trails

Is léarscáil idirghníomhach ar líne do Chiarraí í Conairí Siúlóide Chiarraí, a chuireann eolas riachtanach conaire ar fáil do dhuine ar bith atá ag iarraidh taiscéalaíocht a dhéanamh ar iliomad siúlóidí agus conairí sa chontae.

Soláthraíonn an léarscáil seo atá furasta le húsáid sonraí cosúil le suíomh an chosáin, fad, deacracht, achar, comhordanáidí GPS agus treoracha chuig tús na siúlóide/limistéir pháirceála srl.

Carrantoohill

Is féidir an léarscáil a shábháil agus a íoslódáil le haghaidh úsáide as líne ag baint úsáide as d’Aip Google Maps agus cuireann sé radharc 3T ar foluain ar fáil ar chosáin roghnaithe chun eispéireas an úsáideora a fheabhsú.

 

 

 

 

 

Chun comhairle a fháil maidir le siúlóid nó fánaíocht shábháilte agus fhreagrach a chinntiú i gCiarraí, féach ar an treoirleabhar Walking Safely Guide de chuid Spórt Éireann: 

Cliceáil ar an íomhá thíos chun rochtain a fháil ar Léarscáil Conairí Chiarraí:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xedNR-n7fEoFYHraSVIv9jZtZY8vu3xg&usp=sharing
Curraheen

agus lean Comhairle Contae Chiarraí ar Facebook agus Twitter chun an scéal is déanaí a fháil.

Forbraíodh an léarscáil i gcomhpháirtíocht le SKDP (Comhpháirtíocht Forbartha Chiarraí Theas) agus NEWKD (Forbairt Chiarraí Thiar Thuaidh) agus cuireann sé os cionn 270 rogha conaire ar fáil.

Fuair an tionscadal seo maoiniú ó Scéim Infreastruchtúir Áineasa Allamuigh de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail.

Dept Of Rural Community Logo

Molann sé léarscáileanna cosáin atá forbartha ag SKDP (Comhpháirtíocht Forbartha Chiarraí Theas) agus NEWKD (Forbairt Chiarraí Thiar Thuaidh) agus ar féidir teacht ar an dá cheann acu ag na naisc seo a leanas:
www.southkerry.ie/trails
www.nekd.net