Bain Sult as Féilte

Tá Comhairle Contae Chiarraí anois ag eagrú Clár Féilte agus Imeachtaí Rannpháirtíochta Réigiúnda de chuid Fáilte Éireann.

Is é cuspóir Chlár Féilte agus Imeachtaí Rannpháortíochta Réigiúnda Chiarraí 2020 ná tacú le féilte agus imeachtaí rannpháirtíochta a chuirfidh le turasóireacht bhaile agus a chabhródh chun cur le heispéireas an chuairteora  i gCiarraí. Chun bheith inghlachtha le cur isteach ar mhaoiniú faoin gclár seo, is gá d’fhéilte ar a laghad 500 cuairteoir nó oícheanta leapan turasóra i lóistín díolta a ghiniúint. Caithfear a léiriú go bhfuil caiteachas de ar a laghad €10,000 i gcás féilte agus imeachtaí rannpháirtíochta araon. Cliceáil anseo chun teacht ar tuilleadh sonraí, treoirlínte agus foirmeacha iarratais.

Bíonn na céadta féilte ar siúil i gCiarraí gach bliain, ag mealladh cuairteoirí go dtí an contae. Tá idir imeachtaí beaga, muinteartha, áitiúla agus féilte móra atá aitheanta go hidirnáisiúnta a ritheann thar roinnt laethanta araon.

Cad faoi do shaoire a phleanáil chun féile lán de spraoi agus ealaín a bheith mar chuid de, agus bheith páirteach i gceiliúradh na ndaoine áitiúla!

Seo roinnt nascanna duit mar thúsphointe:

www.roseoftralee.ie
www.writersweek.ie
www.puckfair.ie
www.chaplinfilmfestival.com
www.dingletradfest.com
www.hughoflaherty.com
www.dinglewalkingfestival.com
www.animationdingle.com
www.dinglewalkingfestival.com
www.paidiose.com
www.kenmareirishmusicfestival.com
www.feilenabealtaine.ie
https://www.facebook.com/concurtinmusicfestival/
https://www.facebook.com/Dingle-Maritime-Heritage-Weekend-310537082377807/
www.kfest.ie
www.sneemfamilyfestival.com
www.valentiaisland.ie
www.eastkerryroots.com
www.celticmusicfestival.com
www.lyreacrompane.com
www.finugeweekend.com
www.glenbeighfestival.com
www.flavourofkillorglin.com
www.killarneycyclingfestival.com
www.kerryfilmfestival.com
www.feilebheagfiliochta.com
www.kenmarechoralfestival.com
www.listowelfoodfair.ie
www.circusfestival.ie
www.sneemstorytellingfestival.com
www.christmasinkillarney.com
www.othervoices.ie

Déan Teagmháil

Roinn Turasóireacht
Comhairle Contae Chiarraí
Áras an Chontae,
An Ráth Teas,
Trá Lí, Co. Chiarraí,
Fón: 066 7183642
R-Phost Turasóireachta