Bain Sult as Páirc Náisiúnta

Tá Páirc Náisiúnta Chill Airne déanta suas de 10,236 heictéar (26,000 acra) de chnoic, locha, coillte agus easa, le Tigh is Gairdíní Mhuc Rois, Tigh agus Gairdíní Chill Airne, agus Tigh Chnoc Rír ina gcuid de. Tá cáil ar an bPáirce as a Fianna Rua, an mamach dúchasach is mó in Éirinn, agus bíonn siad seo le feiscint ar shleasa  Chnoc an Toirc agus Mangarta, chomh maith le ag iníor ar an bhféarach i gCnoc Rír agus na coillte máguaird de. Tabhair cuairt ar  www.killarneynationalpark.ie  i gcomhair a thuilleadh eolais.

Locha Chill Airne

 

 

Déan Teagmháil

Roinn Turasóireacht
Comhairle Contae Chiarraí
Áras an Chontae,
An Ráth Teas,
Trá Lí, Co. Chiarraí,
Fón: 066 7183642
R-Phost Turasóireachta