Imeachtaí Turasóireachta

‘Ag obair le chéile go dlúth ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin’

Cuireann Aonad Turasóireachta Chomhairle Contae Chiarraí, i gcomhpháirt le Fóram Turasóireachta Ceann Scríbe Chiarraí, fáilte roimh 140 toscairí go dtí an Comhdháil Náisiúnta Turasóireachta a reachtáladh in Óstán an Listowel Arms ar 5 agus 6 Meán Fómhair 2017. Ba é Brendan Griffin, Áire Stáit sa Roinn Turasóireachta, Iompair agus Spóirt, a d’oscail an imeacht seo go hoifigiúil.

Bhí an comhdháil dírithe ar ról Rialtais Áitiúil i dturasóireacht agus forbairt pobail i gcomhpháirt le háisíneachtaí eile stáit agus comhlachtaí forbartha áitiúla. Bhí sé mar chuspóir ann tógaint ar chlár forbartha Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus ne nascanna agus líonraíatá cruthaithe chun buntáiste a bhaint as tairbhe an bhealaigh a neartú níos mó. Deineadh plé agus iniúchadh ann ar na dúshláin, dea-chleachtais, scéalta dearfacha go dtí seo, agus na príomh-réimsí seo a leanas:

  • Bonneagar Turasóireachta
  • Cultúr, Timpeallacht agus Forbairt inmharthanach
  • Cinn scríbe a Chur Chun Cinn agus Pobail a Chumasú.

I measc na príomh-chainteoirí bhí urlabhraithe ó na hearnálacha turasóireachta agus údarás áitiúil , agus ó áisíneachtaí stáit. Cliceáil ar na nascanna thíos chun ábhar a gcainteanna a léamh

Anna Marie Delaney, PF Comhairle Contae Uíbh Fháile
(Size: 18,914 KB)

Barney McLoughlin, Comhairle Contae Dhún na nGall
(Size: 8,291 KB)

Ciaran Hayes, PF Comhairle Contae Shligigh
(Size: 6,794 KB)

Eoghan O’Mara Walsh ITIC
(Size: 9,061 KB)

Fearghal Reidy LGMA
(Size: 5,419 KB)

Ethna Murphy Comhairliúchán
(Size: 5,056 KB)

Louise Finnegan Turasóireacht Éireann
(Size: 79,709 KB)

Matthew Thomas, PF Shannon Group
(Size: 5,498 KB)

Meadbh Seoighe Údarás na Gaeltachta
(Size: 1,404 KB)

Niall ODonnchu Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
(Size: 15,760 KB)

An tOllamh Brian Espey, Coláiste na Tríonóide, BÁC
(Size: 22,569 KB)

Siobhan Burke, Wordhoard Communications
(Size: 16,635 KB)

 

Déan Teagmháil

Roinn Turasóireacht
Comhairle Contae Chiarraí
Áras an Chontae,
An Ráth Teas,
Trá Lí, Co. Chiarraí,
Fón: 066 7183642
R-Phost Turasóireachta