Turasóireacht Ghnó

Tá Aonad Turasóireachta Chomhairle Contae Chiarraí tiomanta chun cinntiú go mbeidh Ciarraí ina ceann scríbe mór do thurasóireacht ghnó ag an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, do sheimineáir agus comhdhálacha. Le níos mó ná 10,000 leaba lóistín cláraithe ar fáil sa chontae, ionad comhdhála agus roinnt óstáin 3, 4 agus 5 réalt, is ionad comhdhála mhealltach é Ciarraí do chomhlachtaí, eagrais agus grúpaí. www.kerryconventionbureau.com

Toscairí ag baint sult as imeachtaí agus amhránaíocht ag Comhdháil agus Cruinniú Mullaigh Domhanda Taisteal Eachtraíochta Europarc a reachtáladh i gCill Airne le tacaíocht Chomhairle Contae Chiarraí i rith MeánFómhair agus Deireadh Fómhair 2014

Déan Teagmháil

Roinn Turasóireacht
Comhairle Contae Chiarraí
Áras an Chontae,
An Ráth Teas,
Trá Lí, Co. Chiarraí,
Fón: 066 7183642
R-Phost Turasóireachta