Bain sult as Siúil

Cathair Chonraoi, An Com, agus í clúdaithe le sneachta

Tá cuid mhór shiúlóidí ag Ciarraí díreach ag fanacht ort. Cur le d’aclaíocht fad is a bhíonn tú ag baint sult as radharc ar chnocáin dhroimneacha, sléibhte móra maorga, locha suaimhneacha agus tonnta toirniúla. Ó falróid shaoráideach go shiúlóid trí-lá, geobhair an tsiúlóid a oireann duitse ach cliceáíl ar an nasc seo: www.irishtrails.ie

Féach ar www.kerryrecreationandsports.ie i gcomhair tuilleadh eolais faoi imeachtaí aclaíocha.

Ag tógaint sosa chun sult a bhaint as an radharc ar Chorrán Tuathail

 

Déan Teagmháil

Roinn Turasóireacht
Comhairle Contae Chiarraí
Áras an Chontae,
An Ráth Teas,
Trá Lí, Co. Chiarraí,
Fón: 066 7183642
R-Phost Turasóireachta