WEEE (Fuílltrealamh Leictreach, Leictreonach)

WEEE Teaghlaigh.
Is é is WEEE Teaghlaigh (Fuílltrealamh Leictreach, Leoctreonach) ann aon ní ag a bhfuil plocóid nó ceallra agus nach bhfuil úsáid leis níos mó. Is féidir WEEE teaghlaigh a athchúrsáil ag aon cheann dár nIonaid Dramhaíola agus Athchúrsála nó ar Imeachtaí Bailiú Saor in Aisce a eagraíonn WEEE Éireann roinnt uaireanta i rith na bliana.

Tá tuilleadh eolais ar WEEE agus imeachtaí athchúrsála ar fáil ach logáil ar www.weeeireland.ie nó www.erp-recycling.ie

WEEE agus an Miondíoltóir
WEEE & the Retailer
Retailer WEEE Registration Form
Tuilleadh eolais ar WEEE – www.epa.ie/enforcement/weee/

Naisc Úsáideacha – www.mywaste.ie/

Dein teagmháil linn

An Rannóg Comhshaoil,
Sráid na Mainge,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Ph: 066/7162000
Bruscair 1800/326228
Faics: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie