Cathaoireacha Rothaí Tránna

Beidh ár seirbhís cathaoireacha rothaí trá saor in aisce ann arís an samhradh seo ag
Tránna Bratach Ghorm: – Baile an Sceilg, Inse agus Baile an Bhuinneánaigh ón
5 Meitheamh go dtí lár Mheán Fómhair.  Is féidir linn an tseirbhís seo a sholáthar
a bhuí le maoiniú a fuarthas ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Tá an-áthas orainn a fhógairt go bhfuil 2 Chathaoir Rothaí Trá eile againn anois ag
an mBeannach & Caisleán Ghriaire / An Machaire don chuid eile den séasúr, a bhuí
le maoiniú ón Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh.

Tá sé SAOR IN AISCE na cathaoireacha rothaí a úsáid ach caithfear iad a chur in áirithe
roimh ré.  Tá siad ar fáil ag na suíomhanna seo a leanas agus is féidir iad a chur in áirithe ar feadh
sealanna de 3 uair an chloig.

Trá Ionad Bailithe Chun a chur in áirithe, glaoigh ar Uaireanta Lár Seachtaine (suas le 3 huaire) Uaireanta Deireadh Seachtaine
(suas le 3 huaire)
Baile an Sceilg Café Cois Trá 087 296 5874 12 meán lae  – 7pm 11 am – 7 pm
Inse Bothán Garda Tarrthála 086 2663186 12 meán lae  – 7pm 11 am – 7 pm
Baile an Bhuinneánaigh Bothán Garda Tarrthála 087 3748030 12 meán lae  – 7pm 11 am – 7 pm
An Bheannach Bothán Garda Tarrthála 087 9567578 12 meán lae  – 7pm 11am – 7pm
An Machaire/Caisleán Ghriaire Splash sports Centre 087 2778236

11 am – 6pm

11am – 6pm

 

Téarmaí, Coinníollacha agus Treoirlínte Úsáide
Ní mór cúramóir / cúntóir a bheith ag gach úsáideoir cathaoireach chun cuidiú leo aistriú chuig an gcathaoir agus chun an chathaoir a bhrú, toisc nach bhfuil na cathaoireacha rothaí féin-ghluaiste.  Ní bheidh na daoine a bheidh ag plé leis na háirithintí in ann cuidiú le haistriú chuig an gcathaoir agus uaithi ná chun úsáideoirí a bhrú ar an trá.  Ní bheidh gardaí tarrthála in ann cuidiú le húsáid cathaoireacha rothaí.

Ní mór do gach úsáideoir aitheantas fótagrafach reatha a thaispeáint agus an chathaoir á bailiú.

Léigh ár dTéarmaí & Coinníollacha maidir le húsáid An Chathaoir Rothaí Trá Hippocampe d’fhonn eispéireas taitneamhach sábháilte a chinntiú.  Beidh ar gach úsáideoir cóip de seo a shíniú agus an chathaoir rothaí á bhailiú.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil ag 066 7162000​ nó seol ríomhphost chuig environ@kerrycoco.ie

 

Úsáid Cathaoir Rothaí Trá ach í a iarraidh- As Séasúr
Is minic a fhaighimid iarratais chun ár gcathaoireacha rothaí trá a úsáid ag áiteanna éagsúla agus ag amanna éagsúla i rith na bliana, lasmuigh de shéasúr gnóthach an tsamhraidh.  Déanfaimid ár ndícheall freastal ar iarratais den chineál seo, a luaithe a bheidh an chathaoir rothaí ar fáil agus a mbeidh foireann againn chun an chathaoir rothaí a iompar go dtí an áit a n-iarrtar í.

Más mian leat ceann de na cathaoireacha rothaí trá a iarraidh, déan teagmháil linn ag environ@kerrycoco.ie nó glaoigh ar 066 7162000 chun cuidiú a fháil.

Déan teagmháil linn

An Rannóg Comhshaol,
Sráid Maine, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066 716 2000
Bruscar: 1800/326228
Fax: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie