Cathaoireacha Rothaí Tránna

Leanfaidh ár gcuid seirbhíse um chathaoireacha rothaí na dtránna ar aghaidh saor in aisce arís an samhradh so i dTránna an Bhrait Ghoirm sa Chontae:-  Baile an Sceilg, Baile an Bhuinneánaigh, An Bheannach, Inse, Ros Beithe, An Fhianait, Baile Uí Thaidhg, Ceann Trá agus An Machaire/Caisleán Ghriaire ó lár Mhí an Mheithimh go dtí lár Mhí Mheán an Fhómhair 2023.  Táimid i riocht an tseirbhís seo a chur ar fáil, a bhuí le maoiniú atá faighte ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige agus ón Scéim um Bonneagar Caithimh Aimsire Lasmuigh.

Cuirtear na cathaoireacha rothaí ar fáil SAOR IN AISCE ach ní foláir iad a chur in áirithe roimh ré. Táid ar fáil sna láithreacha so a leanas agus is féidir iad a chur in áirithe ar feadh sealanna suas le trí huaire an chloig. (De réir mar a bheidh an t-éileamh).

 Láithreacha/Infhaighteacht Chathaoireacha Rothaí na dTránna

Trá Ionad Bailiúcháin Chun ceann a chur in áirithe, cuir glao ar: Amanna Luan go hAoine(suas le 3 huaire an chloig) Amanna Deireadh Seachtaine (suas le 3 huaire an chloig )
Baile an Sceilig Café Cois Trá   12 meán lae – 7 i.n. 11 r.n. – 7 i.n.
Inse Bothán an Gharda Tarrthála 086 2663186 12 meán lae – 7 i.n. 11 r.n. – 7 i.n.
Baile an Bhuinneánaigh Bothán an Gharda Tarrthála 087 3748030 12 meán lae – 7 i.n. 11 r.n. – 7 i.n.
An Bheannach Bothán an Gharda Tarrthála 087 9567578 12 meán lae – 7 i.n. 11 r.n. – 7 i.n.

An Machaire/

Caisleán Ghriaire

Lárionad na Spórt Steille/ Splash Sports

Centre

087 2778236 11 r.n. – 6 i.n. 11 r.n. – 6 i.n.
Ros Beithe Togha agus Rogha an Aigéin/Ocean Delights 087 6735943 11 r.n. – 5 i.n. 11 r.n. – 5 i.n.
An Fhianait Eachtraí san Uisce Fiáin/ Wild Water Adventures 086 1951030 11 r.n. – 5 i.n. 11 r.n. – 5 i.n.
Baile Uí Thaidhg Lárionad Pobail Bhaile Uí Thaidhg 066 7133837 10 r.n. – 4 i.n. Níl ar fáil ar an ndeireadh seachtaine
Ceann Trá Oifig an Phoist, Ceann Trá 087 6290107 10 r.n. – 5 i.n. 11 r.n. – 5 i.n.

Téarmaí, Coinníollacha agus Treoirlínte lena n-úsáid
Ní foláir nó go mbeidh cúramóir/cúntóir ina theannta nó ina teannta ag gach úsáideoir cathaoireach chun cabhrú leis nó léi ó thaobh é nó í a aistriú chun na cathaoireach agus chun an chathaoir a bhrú ar aghaidh, toisc nach cathaoireacha rothaí féinghluaiste iad na cathaoireacha in aon chor.  Ní bheidh na daoine a bhainisteoidh na háirithintí in ann cabhair a thabhairt i dtaca leis an aistriú chun na cathaoireach agus i dtaca leis an aistriú as an gcathaoir ná ó thaobh úsáideoirí a bhrú amach ar an dtráigh.
Ní bheidh na gardaí tarrthála in ann cabhrú ó thaobh cathaoireacha rothaí a úsáid.
Ní foláir do gach úsáideoir comhartha aitheantais reatha ar a bhfuil grianghraf a thaispeáint nuair a bheidh an chathaoir á bailiú aige nó aici.
Léigh ár gcuid Téarmaí & Coinníollacha chun Cathaoir Rothaí Hippocampe na Trá a úsáid, le do thoil, d’fhonn deimhin a dhéanamh de thaithí shábháilte thaitneamhach.  Ceanglófar ar gach úsáideoir cóip den cháipéis seo a shíniú nuair a bheidh an chathaoir rothaí á bailiú aige nó aici.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, dein teangmháil le Roinn an Chomhshaoil de chuid Chomhairle Contae Chiarraí ar 066 716 2000 (Uaireanta oifige an chloig ó Luan go hAoine: 9 r.n. go 5 i.n.) nó cuir ríomhphost go dtí environ@kerrycoco.ie

Cathaoir Rothaí na Trá a Úsáid ach í a Iarraidh – As Séasúr
Is minic a fhaighimid iarrataí chun cathaoireacha rothaí na dtránna a úsáid in áiteanna éagsúla agus ag amanna éagsúla i rith na bliana, lasmuigh de shéasúr gnóthach an tsamhraidh.

Déanfaimid ár ndícheall chun freastal ar iarrataí den tsaghas so, más amhlaidh a bheidh an chathaoir rothaí ar fáil agus ar chuntar go mbeidh an fhoireann ar fáil againn chun an chathaoir rothaí a iompar go dtí an áit a iarrfar. 

Más mian leat feidhm a bhaint as ceann de chathaoireacha rothaí na dtránna, as séasúr, dein teangmháil linn, le do thoil, ar environ@kerrycoco.ie nó cuir glao gutháin ar 066 7162000 chun cúnamh a fháil.  (Uaireanta oifige an chloig ó Luan go hAoine: 9 r.n. go 5 i.n.).

Déan teagmháil linn

An Rannóg Comhshaol,
Sráid Maine, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066 716 2000
Bruscar: 1800/326228
Fax: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie