Ceadúnais Madraí/Ceanglais Dhlíthiúla

Ceadúnais Madraí/Athnuachana
Faoi An tAcht um Rialú Madraí 1986 agus arna leasú leis An tAcht um Rialú Madraí 1992, éilítear ar úinéir madraí ceadúnas madraí a cheannach do gach madra atá ina sheilbh. Ní mór ceadúnas madraí a athnuachan gach bliain. Ní mór duit a bheith níos sine ná 16 bliana chun ceadúnas madraí a cheannach.
Chun Ceadúnas Madraí a cheannach nó a athnuachan le Comhairle Contae Chiarraí cliceáil ar an nasc thíos. Cliceáil anseo chun do cheadúnas a cheannach nó a athnuachan.

Ceannaigh Ceadúnas

Ansin chuig nasc seachtrach
https://www.licences.ie/ILAS

Táillí Ceadúnas

 • €20 atá ar Cheadúnas Madraí aonair.
 • €400 sa bhliain atá ar Cheadúnais Madraí Ghinearálta le haghaidh conchróite.
 • Is féidir ceadúnas madraí saoil a cheannach ar €140.

Aitheantas Madraí
Ceanglas dlíthiúil atá ann go gcaithfidh gach madra coiléar a chaitheamh i gcónaí le hainm agus seoladh an úinéara inscríofa air nó ar chlib. Mura mbíonn aitheantas ar mhadra, féadfaidh maor madraí fíneáil ar an láthair a eisiúint.

Salachar Madraí
Faoi Alt 22 den Acht um Thruailliú Bruscair 1997, is cion é ligean do mhadra atá faoi do smacht áit phoiblí a shalú. Mar úinéir nó mar dhuine atá i gceannas ar an madra iarrtar ort faoin dlí seo faecas madraí a bhaint agus fáil réidh de ar bhealach oiriúnach sláintíoch. Mura nglanfaidh tú suas i ndiaidh do mhadra féadfar fíneálacha “ar an láthair” agus/nó cúiseamh a ghearradh ort. Más mian leat tuairisciú a dhéanamh ar shalachar madraí mar fhadhb i do cheantar, glaoigh ar 066 716 2000 nó seol ríomhphost chuig environ@kerrycoco.ie .

Póir Shrianta
Faoi na  Rialacháin um Rialú Madraí 1998, sainaithníodh go bhféadfadh na pórtha seo a leanas a bheith contúirteach, dá bhrí sin, agus i gcónaí in áiteanna poiblí caithfear musal daingean a chur ar na pórtha seo agus iad a choinneáil ar shlabhra / iall láidir go leor nach mó ná 2m ar fhad agus faoi smacht ag duine os cionn 16 bliana atá in ann an madra a rialú.

 • Tarbh-bhrocaire Meiriceánach
 • Tarbh-bhrocaire Sasanach
 • Tarbh-bhrocaire Staffordshire
 • Tarbh-mhaistín
 • Pinséir Dobermann
 • Sípéir Gearmánach (Alsáiseach)
 • Dronnach Róidéiseach
 • Rótvaidhléir
 • Aicíte Sheapánach
 • Tósa Sheapánach

do gach madra den chineál ar a dtugtar Iallmhadra de ghnáth, agus do gach pór nó pór measctha de gach tréithchineál madra a thuairiscítear san alt seo.

Díolúintí ó Cheadúnas

 • Níl ceadúnas ag teastáil i leith madraí treorach do na daill
 • má tá an madra faoi cheithre mhí d’aois agus má choinnítear é lena mháthair nó lena mháthair altrama
 • féach An tAcht um Rialú Madraí 1998 chun tuilleadh eolais a fháil

 

Téir I dtreangbháil linn

Póna Comhairle Contae Chiarraí, Trá Lí, Co. Chiarraí T: 066 – 7183700
E: dogpound@kerrycoco.ie
Oscailte do coinní amhain idir 10.00am- 1.00pm  & 2.00pm – 5.00pm  ón Luan go Aoine