Táíllí do Phónaí Madraí

Táille a fháil ar ais i leith Madraí Urghafa nó Madraí Seachráin
Má tá tú ag iarraidh madra a fháil ar ais ón bPóna Madraí beidh na táillí seo a leanas ann:-

  • €15 in aghaidh an lae an fad atá an madra sa phóna madraí.
  • Madra a chlárú agus micrishlis a chur inti – €25
  • Madra a chlárú – €15

Táillí eile a d’fhéadfaí a bheith ann chun madraí a fháil ar ais:-
• €40 más veain a bhailíonn madra/ madraí
• €75 de tháillí lasmuigh d’uaireanta oibre, má bhailíonn veain madra/ madraí
• D’fhéadfaí fíneáil €100 a ghearradh má théann madraí ar seachrán.

Chun madra a fháil ar ais, ní mór duit Ceadúnas Madraí bailí agus cruthúnas aitheantais a thaispeáint

Táillí Athshocraithe

  • €50 le haghaidh Madra (áirítear leis seo micrishlis, vacsaíniú agus cóireáil le haghaidh dreancaidí / péisteanna)
  • €40 le haghaidh Madra (áirítear leis seo micrishlis)

AGUS

  • €20 chun Ceadúnas a cheannach

Táille Géillte
Má tá tú ag iarraidh madra a ghéilleadh don Phóna Madraí beidh na táillí seo a leanas ann:-

  • Coileán €10
  • Madra Beag/Meánmhéide €30
  • Madra Mór €30
  • Cú €30

 

Téir I dtreangbháil linn

Póna Comhairle Contae Chiarraí, Trá Lí, Co. Chiarraí T: 066 – 7183700
E: dogpound@kerrycoco.ie
Oscailte do coinní amhain idir 10.00am- 1.00pm  & 2.00pm – 5.00pm  ón Luan go Aoine