Bruscar

Tá sainmhíniú ar bhruscar san Acht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997 mar “substaint nó réad, bíodh siad beartaithe mar dhramhaíl nó ná bíodh, nuair a chuirtear iad in áit nach coimeádán bruscair é nó in áit eile a shanntar go dleathach chun iad a chur, go n-éireoidh siad, chomh dócha lena mhalairt, gránna, díobhálach, masmasach nó míshláintíoch, astu féin nó in éindí le substaint nó réad eile den saghas, beag beann ar a méid nó toirt nó ar mhéid na diúscartha”.

Tuairiscigh Dumpáil Mhídhleathach
R-phost: environ@kerrycoco.ie
Fón: 066 716 2000
Saorghlao: 1800 326 228
Foirm Ghearáin Chomhshaoil
Rannóg Comhshaoil, Comhairle Contae Chiarraí, Sráid na Mainge, Trá Lí

Uaireanta Oscailte Luan go hAoine, 9:00am go 5.00pm.

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Comhshaoil,
Sráid na Mainge,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Ph: 066/7162000
Bruscair 1800/326228
Faics: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie