Dramhaíl agus Athchúrsáil Tí

​Uaireanta Oscailte agus Táillí ionaid Fóntas Poiblí
CEAD ISTEACH DEIREANACH 15 NÓIMÉAD ROIMH AM LÓIN AGUS AM DÚNTA TRÁTHNÓNA

Fodhlíthe Cur ar Fáil Dramhaíola 2019

Naisc Úsáideacha

Áiseanna le fail ag láiththreacha conláiste poiblí

Bainc Buidéal
Athchúrsáil Cannaí Cruach/Alúmanaim agus Gloine ag do bhainc buidéal áitiúla.
Suíomhanna Bainc Buidéal

Úsáid a Bhaint as Bainc Buidéal
•Scar d’ábhair in-athchúrsála ón gcuid eile de do dhramhaíl.
• Tóg d’ábhair in-athchúrsála chuig an ionad fág anseo is gaire.
• Cuir ábhair in-athchúrsála sna bainc athchúrsála chuí. Féach comharthaí eolais mura bhfuil tú cinnte.
• Bí cinnte go dtugann tú gach mála, bosca srl. abhaile leat.
• Cuimhnigh gur cion coiriúil é ábhar den chineál seo a fhágáil ag an ionad fág anseo.
• Má bhíonn banc athchúrsála lán, tabhair d’ábhair in-athchúrsála abhaile agus tar ar ais lá eile.
• Glaoigh ar an mBeolíne Chomhshaoil ar 1800 326 228 chun a thuairisciú go bhfuil bainc lán. 

TABHAIR DO D’AIRE GUR DO THEAGHLAIGH AMHÁIN A CHUIRTEAR IONAID FÁG ANSEO AR FÁIL AGUS NÍ DON EARNÁIL TRÁCHTÁLA

Dein teagmháil linn

An Rannóg Comhshaoil,
Sráid na Mainge,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Ph: 066/7162000
Bruscair 1800/326228
Faics: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie