Dramhaíl agus Athchúrsáil Tí

​Uaireanta Oscailte agus Táillí ionaid Fóntas Poiblí

Naisc Úsáideacha

Áiseanna le fail ag láiththreacha conláiste poiblí

Bainc Buidéal
Athchúrsáil Cannaí Cruach/Alúmanaim agus Gloine ag do bhainc buidéal áitiúla.
Suíomhanna Bainc Buidéal

Úsáid a Bhaint as Bainc Buidéal
•Scar d’ábhair in-athchúrsála ón gcuid eile de do dhramhaíl.
• Tóg d’ábhair in-athchúrsála chuig an ionad fág anseo is gaire.
• Cuir ábhair in-athchúrsála sna bainc athchúrsála chuí. Féach comharthaí eolais mura bhfuil tú cinnte.
• Bí cinnte go dtugann tú gach mála, bosca srl. abhaile leat.
• Cuimhnigh gur cion coiriúil é ábhar den chineál seo a fhágáil ag an ionad fág anseo.
• Má bhíonn banc athchúrsála lán, tabhair d’ábhair in-athchúrsála abhaile agus tar ar ais lá eile.
• Glaoigh ar an mBeolíne Chomhshaoil ar 1800 326 228 chun a thuairisciú go bhfuil bainc lán. 

TABHAIR DO D’AIRE GUR DO THEAGHLAIGH AMHÁIN A CHUIRTEAR IONAID FÁG ANSEO AR FÁIL AGUS NÍ DON EARNÁIL TRÁCHTÁLA

Déan teagmháil linn

An Rannóg Comhshaol,
Sráid Maine, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066 716 2000
Bruscar: 1800/326228
Fax: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie