Bratach Ghorm, Cósta Glas agus Uiscí Snámha Aitheanta

Tránna Bratach Ghorm
Tá 13 Trá Bratach Ghorm i gContae Chiarraí

Tránna Gradam Cósta Glas
Tá 5 Thrá Gradam Cósta Glas i gCiarraí

Uisce Snámha Aitheanta
Is é atá in Uiscí Snámha Aitheanta tránna a ndéantar monatóireacht, bainistíocht agus measúnú orthu de réir cheanglais Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha 2008.

Áirítear leis gach Trá Bratach Ghorm agus Trá Cósta Glas chomh maith leis na tránna seo a leanas: –

LCSanna
Is láithreáin sainithe iad Limistéir faoi Chosaint Speisialta (LCS) faoin AE do Chaomhnú Éin Fhiáine. Is ceantair iad Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LCS) atá an-oiriúnach do chaomhnú fiadhúlra. Téigh go www.npws.ie d’eolas a bhaineann leis an dá chineál LCSanna atá cóngarach dár dtránna.

Déan teagmháil linn

An Rannóg Comhshaol,
Sráid Maine, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066 716 2000
Bruscar: 1800/326228
Fax: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie