Rátaí agus Táillí Mótarchánach

RÁTAÍ BUNAITHE AR AN UIMHIR CHLÁRAITHE FEITHICLE
Tá na rátaí mótarchánach d’fheithicil shonrach bunaithe ar aicmiú cánacha reatha na feithicle le fáil ag an nasc seo a leanas.
Bunaithe ar an Uimhir Chláraithe Feithicle

RÁTAÍ AR BHONN MEASÚNAITHE
Tugann an nasc seo deis duit féachaint ar na rátaí mótarchánach le haghaidh bonn measúnaithe feithicle.
Bunaithe ar Bhonn Measúnaithe Feithicle

Tá dhá chóras ann anois faoina bhfuil cáin bhóthair á ríomh le haghaidh carranna paisinéara. Cliceáil ar anseo le haghaidh tuilleadh sonraí.
Bíonn feithiclí tráchtála a bhfuil cáin phríobháideach orthu bunaithe ar cc innill i gcónaí.

TÁILLÍ
Tá eolas le fáil ag an nasc seo a leanas faoi na táillí a bhaineann le doiciméid athsholáthair.
Táillí Doiciméid Athsholáthair

 

Sonraí Teagmhála

An Oifig Mótarchánach,
Oifigí Chomhairle Contae Chiarraí,
Cé an Phrionsaigh,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Teil: 066/7122300
Facs: 066/7122595
Ríomhphost: motortax@kerrycoco.ie