Ionaid Tástála

Tá an Tástáil Náisiúnta Carranna (NCT) á cur i gcrích ag National Car Testing Service Ltd (NCTS) thar ceann an Rialtais. Reáchtálann NCT tástáil ródacmhainneachta carranna (Catagóir M1 AE).
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, lena n-áirítear tástáil a chur in áirithe, cliceáil ar www.nct.ie.

Ní mór do gach feithicil earraí (Catagóir N an AE) tástáil bhliantúil ródacmhainneachta a dhéanamh in Ionad Tástála Feithiclí Tráchtála, beag beann ar conas atá cáin curtha ar an bhfeithicil. Níl an tionchar ag catagóir mótarchánach feithicle ar conas a thástáiltear an fheithicil.

Má theastaíonn tuilleadh eolais maidir le tástáil tráchtála feithicle uait, cliceáil ar www.rsa.ie

 

Sonraí Teagmhála

An Oifig Mótarchánach,
Oifigí Chomhairle Contae Chiarraí,
Cé an Phrionsaigh,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Teil: 066/7122300
Facs: 066/7122595
Ríomhphost: motortax@kerrycoco.ie