An Oifig Fionntar Áitiúil


Soláthraíonn an Oifig Fionntar Aitiúil ‘siopa aon stop’ do dhaoine a bhfuil fonn orthu gnó a bhunú.
Solathraíonn an oifig comhairle, eolas agus tachaíocht airgeadais don earnáil micreá-ghnó agus cothaíonn said cultúr fiontraíochta ar fúd an chontae. Tá suim ag an oifig i gnóanna bunúsach, dúchasach agus meadú gnó trid srian de deontais airgeadais, fáil isteach ar iasacht airgeadais, mairgead digiteach agus tacaíocht oiliúna ginearalta a spreagadh. Tá infeistíocht de os cionn 1.5 milliúin déanta ag an oifig i gnóanna nua agus gnóanna atá ag fás le dhá blain anuas.

Is é ról na hoifige ná:

  • Forbairt a thabhairt do dul chun cinn i gnóanna beaga agus micrea- gnóanna atá i gceart lár cothú postanna i gContae Chiarraí.
  • Cúnamh airgeadais a sholathair do gnóanna cáilithe tríd tacaíocht deontais agus teacht air maoiniú seachtrach do gnóanna áitiúla.
  • Tacaíocht agus tirim a thabhairt do gnóanna tosaithe agus cultúir gnó ‘is feidir liom’ a chur chun cinn.
  • Meadú a dheanamh ar acmhainn poist micrea-gnó agus gnóanna beaga nua.
  • Meadú a dhéanamh ar líon na gnóanna nualachta le cumas exportáil.
  • A bheith reamhghníomhach do riachtannaisí ar gcliant.

Obraíonn an Oifig Fionntar Aitiúil go cruinn le na míreanna eagsúla de Comhairle Chontae Chiarraí chun a chintiú go bhfaifear freagra comhordaithe do riachtannaisí gnó. Is feidir linn cabhrú le cruinnithe le pleanálaithe, airgeadais, seirbhísí doiteáin, seirbhísí caomhshaol chun dul chun cinn i tionscadail gnó a sholáthair.

Dein teagmháil linn

Aonad Forbartha Eacnamaíochta,
Comhairle Contae Chiarraí ,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066/7183500
r-phost:
enterprise@kerrycoco.ie