Oileán na nGéanna

Cómhaoinithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (tríd an gClár Oibriúcháin Réigiúnach 2014-2020, Scéim Deontais um Lárionad Uirbeach Sainithe) agus Comhairle Contae Chiarraí, tá athrú ó bhonn de luach €3 milliún ar bun ag Oileán na nGéanna, ó bheith ina sheanláthair monarchan de chuid Denny Bacon go spás ríochta poiblí uirbeach líneach, deartha ag ailtire.

Tá sé mar ardfheidhm ag Comhairle Contae Chiarraí ceathrú nua uirbeach ilchineálach a fhorbairt ag láthair Oileán na nGéanna, mar a leagtar amach i Máistirphlean Lár Baile Thrá Lí Thiar, ar bhealach a bheidh inbhuanaithe agus ionchuimsithe go sóisialta, agus a dhéanfaidh:

  1. a) Athghiniúint Lár Baile Thrá Lí a chur chun cinn trí Oileán na nGéanna a fhorbairt, a chreatlach fhisiciúil a fheabhsú, agus a íomhá a athrú ó bhonn ionas gur áiteanna tarraingteacha a bheidh in Oileán na nGéanna agus Lár Baile Thrá Lí dóibh siúd atá ina gcónaí sa cheantar, ag obair ann nó ag tabhairt cuairte air.
  1. b) Forbairt Lár Baile Thrá Lí Thiar a chur chun cinn mar cheantar a choinníonn a sheancharachtar uirbeach tionsclaíoch, a oidhreacht chultúrtha agus thógtha, agus ar ceantar beomhar agus ionchuimsithe go sóisialta é. Déanfar an ceantar a chur chun cinn chomh maith trí spás ríochta poiblí / taitneamhachta poiblí a fhorbairt mar chroílár do lár an bhaile trí éascaíocht a dhéanamh ar gheilleagar beomhar (i rith an lae agus san oíche).

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Oileán na nGéanna, téigh chuig suíomh gréasáin Oileán na nGéanna: theislandtralee.ie


Is tionscadal athghiniúna den “Scéim Deontais um Lárionad Uirbeach Sainithe” é “Tionscadal Lár Baile Thrá Lí Thiar / Oileán na nGéanna”, faoi “Clár Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir 2014-2020”,

Tá sé cómhaoinithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus Comhairle Contae Chiarraí agus é á bhainistiú ag Comhairle Contae Chiarraí, i gcomhpháirtíocht le Tionól Réigiúnach an Deiscirt.”

 

Dein teagmháil linn

Aonad Forbartha Eacnamaíochta,
Comhairle Contae Chiarraí ,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066/7183500
r-phost:
enterprise@kerrycoco.ie