Oifig Cheantair Neidín

Comhairle Contae Chiarraí
An Leabharlann
Sráid Shíol Bhroin
Neidín
Guthán: 064 6641155
Facs: 064 6641165
Ríomhphost: kenmareAO@kerrycoco.ie

Príomhsheirbhísí:
Bóithre

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie