Oifig Cheantar Bardasach Thrá Lí

Oifig Thrá Lí Thiar
Áras an Chontae,
Ráth Teas,
Trá Lí, Contae Chiarraí
Guthán: (066) 91300
Ríomhphost: Traleemunicipaldistrictoffice@kerrycoco.ie
Príomhsheirbhísí:
Bóithre, Tithíocht

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie