Oifig Cheantar Bardasach Lios Tuathail

Comhairle Contae Chiarraí
Bóthar an Droichid
Lios Tuathail
Contae Chiarráí
Ríomhphost: listowelAO@kerrycoco.ie
Guthán: 068 21245
Facs: 068 22453

Príomhsheirbhísí:
Uisce, Tithíocht, Bóithre

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie