Oifig Cheantair Oileán Ciarraí

Comhairle Contae Chiarraí
Lárionad Seirbhísí an Cheantair
Bóthar Thrá Lí
Oileán Ciarraí
Guthán: 066 7163400
Facs: 066 7163456
Ríomhphost: castleislandAO@kerrycoco.ie

Príomhsheirbhísí:
Uisce, Tithíocht, Bóithre

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie